Sportágfejlesztési Terv és bizottsági beszámolók.

Az elnökség idei első ülésén a Sportágfejlesztési Terv megvalósulásának pillanatnyi állását tekintette át, ehhez felhasználva az egyes bizottságok beszámolóit a tavalyi tevékenységükről.

A Sportágfejlesztési Terv egyes pontjain Kovács Balázs, a témáért felelős alelnök ment végig. A humán erőforrások terén az edzőknél mutatkoznak a legszebb számok, elsősorban a támogatási programnak köszönhetően. Siker a TF-es szakedző képzés beindítása is. A mindennapos testnevelésbe és a testnevelési továbbképzés akkreditált anyagába való bekerülés még várat magára. A versenybírók és a szövetségben tisztséget vállaló személyek számában minimális növekedés tapasztalható csak.

A létszámnövelésnél az látszik, hogy a versenyengedélyesek össz száma inkább stagnál. Jó hír, hogy az utánpótlás létszáma növekszik, lemorzsolódási aránya csökken, viszont a felnőttek között egyértelmű a visszaesés. A rajthozállások száma nem alakul rosszul, de érzékelhető hullámzás az évek között.

Válogatott eredményesség terén a kitűzött célok jó része teljesül (kvalifikáció a Világjátékokra, Ifi EB szereplés), azonban a kiemelkedő eredmény eléréséhez vezető szövetségi program még csak papíron létezik.

A versenyek és térképek minőségének fejlesztéséhez szükséges térképkészítői és versenybírói tanfolyamok rendszere jól működik. Készülőben a digitális nyomtatási útmutató, a térképellenőrzés és az Év Térképe pontozási rendszere még fejlesztendő. A korszerű technológiák alkalmazása lassan, de terjed. A versenyreform keretében megvalósul a magas minőségű versenyek koncentrációja, az ellenőrző bírók szerepének megerősítése még hátravan.

A finanszírozás területén megvalósult a tagdíjfizetés reformja, elsősorban a napi versenyengedély bevezetésével. A Támogatói Program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a külső források bevonása kell, hogy legyen a következő lépés.

A bizottsági beszámolók sorát Fehér Ferenc kezdte az Edzőbizottság anyagával. Legsikeresebb programjuk az Edzői Konferencia, amit tavaly is megrendeztek és már idén is zajlanak az előkészületei. Véleményezték az edzőtámogatási pályázatokat és javaslatot tettek az Év Edzőjére.

Gerzsényi Zsolt folytatta a Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetőjeként. A Tájfutó Gála megszervezése és a Tájfutás Világnapja koordinálása mellett megújították a honlapot és 95%-ban elkészült a támogatói ajánlat. Az idei évtől Miháczi Diána diákmunka keretében marketing és kommunikációs munkatársként fogja segíteni a munkájukat.

Az IT Bizottság anyagát Petrócki Ádám távollétében Kovács Balázs ismertette. Alapfeladataik (az MTFSZ informatikai rendszereinek, honlapjának karbantartása és a SportIdent rendszer üzemeltetése) mellett 2017-ben elkészült az online jegyzőkönyvbeadás, a kupaverseny pályázati rendszer, valamint a K-szám igénylő és nyilvántartó rendszer.

Miháczi Zoltán került sorra a Versenybizottság beszámolójával és a szokásos év eleji szabályzat felülvizsgálattal. A bizottság állandó feladatain (minősítés számítás, pontversenyek számítása, ellenőrző bíró küldés, versenybíró képzés és nyilvántartás) túl részt vett a versenyrendszer reformban is.

A reform elemei köszöntek vissza a szabályzatok éves rendes felülvizsgálatában is.

Versenyszabályzat:

 • Bekerült az országos rangsoroló jog elnyerés feltételének (150 fő versenyengedélyes induló az előző évben) részletes szabályozása
 • Országos rangsoroló verseny nem lehet hétköznap, csak többnapos verseny futamaként
 • Regionális rangsoroló versenyt hétköznap csak 14 óra utáni null-idővel lehet rendezni
 • Rangsoroló versenyen a jövőben csak egyszer elrajtolva egy kategóriában lehet versenyezni
 • Új szabály, hogy országos rangsoroló versenyre a megyei szövetség jelölhet ki ellenőrző bírót január 31-ig, ezután a rendező jelölheti meg, de mindenképpen a Versenybizottság jóváhagyása szükséges
 • A színkódos pályák rangsorolásának egyszerűsítése érdekében megszűnik a színkódos pályák és a korosztályos kategóriák összerendelése
 • Változnak a győztes idők, elsősorban a szenior kategóriákban hosszútávon és rövidtávon
 • Éjszakai versenyt már a 16-os korcsoportban is lehet rendezni
 • Újdonságként bekerült a nem mért átmenetek fogalma
 • Változik a kiemelt versenyre jelentkezés rendszere
 • Változik az országos rangsoroló versenykre való jelentkezés határideje
 • Mellékletként bekerültek az időskorú szenior kategóriák rendezési ajánlásai

Bajnoki rendszer:

 • Megszűnik az összetett bajnokság
 • Bevezetésre kerül az N75 kategória
 • 15 fős mezőny fölött önálló pályát már csak a normál- és hosszútávú bajnokságon kell tervezni
 • A megváltozott győztes idők itt is megjelennek
 • Új szenior kategóriák: a Váltó OB-n N185, az Egyesületi Váltó OB-n N180 és az F230 helyett F210 és F250
 • Az Egyesületi Váltó OB-n a férfi és női kategóriában kötöttebb lesz a sorrend: elsőként futnak a 14-esek, majd a 16-18-asok két egyenértékű pályán, végül a 20-21-esek szintén két egyenértékű pályán
 • A Hosszútávú OB 2018-tól nem számít a bajnoki pontversenybe
 • Az Éjszakai OB-n lesz FN16 kategória is
 • Az Országos Diákolimpián a Diák Váltó (nem Diákolimpia versenyszám) kísérőverseny lesz
 • Az Országos Diákolimpián kötelező az MDSZ nevezési rendszerét használni, de egyelőre az ENTRY-re is szükség van, a konkrét részletekről később lesz kommunikáció

Minősítési szabályzat:

 • Itt is megjelenik a színkódos egyszerűsítés

Végül az elnökség döntött arról, hogy a 2017-ben elért nemzetközi eredmények, valamint etikai és sportszerűségi feltételek teljesítése alapján nemzetközi minősítést adományozott Bakó Áron, Gyurkó Fanni és Weiler Virág részére. 2018-ban mellettük 2016-os teljesítményével Szerencsi Ildikó, Szuromi Luca és Viniczai Csenge is rendelkezik nemzetközi minősítéssel.

Kovács Balázs vette át a szót, mint a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság vezetője. Legfontosabb tevékenységük a sportágfejlesztési támogatások menedzselése. 2017-ben az edzői támogatás létszám alapú kerete 7 millió Ft-ra emelkedett és újítás, hogy az edzők képesítését és az edzői konferencián való részvételt is beleszámították az értékelésbe. A 1.5 milliós eredményességi támogatásból az Ifi EB-n és a bajnoki pontversenyben jól szereplő versenyzők edzői kapták a legnagyobb részt. Összesen 33 klub 54 edzője vett részt a pályázatban. A nyári utánpótlás edzőtáborok támogatási keretét (1 millió Ft) 10 edzőtábor között osztották szét. Megjelent az „Izgalmas, élvezetes és tanulságos” című nemzetközi kiadvány magyar változata, ennek a nyomdaköltségét a Bizottság keretéből fizették. Megtették az első lépéseket az interaktív oktató anyagok, az erdei iskolák felé történő nyitás és az állandó edzőpályák létesítése terén, de a munka nagyobb része még előttük áll.

Ezután Kovács Gábor tájékoztatott a versenyrendszer reform aktuális feladatairól. A korábban tárgyalt szabályzat módosításokkal a reform nagy része beépült az MTFSZ szabályozási rendszerébe. A Hungária kupán kötelező váltóverseny rendezés kapcsán a terv szerint a rendező elég nagy szabadságot kapna, a váltót rendezheti délután vagy pihenőnapon, erdei vagy sprint formában, sőt, pontozásos összértékelés esetén akár bele is számolhatja az összetett eredménybe. Horváth Sándor vezetésével egy munkacsoport kidolgozta az egy nagy közös ranglista számítás koncepcióját, 2018-ben egy nem hivatalos párhuzamos üzem keretében szereznének tapasztalatot róla és év végén tennék meg ez alapján a javaslatukat.

Kovács Gábor folytatta, immár a Térképbizottság vezetőjeként. A térképjavítói tanfolyamuk sikeres volt, idén is lesz. Elindult az online K-szám kérő rendszer. Dolgoztak a digitális térképnyomtatási útmutatón és a térképkiadási szabályzat aktualizálásán, de a befejezés 2018-ra maradt. Javaslatot tettek az Év Térképe díjra, ennek a szempontrendszerét még finomítani szeretnék.

Miháczi Zoltán mutatta be a Jenővári Gabriella bizottságvezető által készített beszámolót a Szenior Bizottság munkájáról. Szokásos feladataik (összetett bajnokság és bajnoki pontverseny számítása, Szlovák-Magyar Szenior Találkozó szervezése, szenior oldalak kezelése az MTFSZ honlapon) mellett javaslatokat tettek a versenyrendszer reform keretében a szabályzatok szeniorokat érintő részeinek módosítására.

Molnár Péter került sorra az Élsportbizottság beszámolójával. A Sportágfejlesztési Terv élsport céljainak elérése terén vannak részeredmények (pl. junior szövetségi kapitány kinevezése, válogatási rendszer egyszerűsítése, élsport szempontok figyelembe vétele a versenyrendszer reformban), de a legnagyobb feladatot jelentő nemzetközi élmezőny elérését biztosító programnak még nem kezdődött el a megvalósítása. A bizottság év közben végezte szokásos feladatait: véleményezte a válogatott-tal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatot tett az Év Tájfutóira.

Kálmán Péter, a Gazdasági Bizottság vezetője folytatta. A korábban elhangzott lépések (tagdíjreform, Támogatói Program) mellett beszélt arról, hogy a külső támogatok felkutatása és a pályázatfigyelés lennének a jövő fontos feladatai, a SZÉP kártya használatáról tájfutó versenyeken viszont letettek az adminisztrációs nehézségek miatt.

Less Áron ismertette a Tájfutásért Alapítvány Bujdosó István kuratóriumi elnök által jegyzett beszámolóját. NEA pályázaton nyertek 500e Ft-ot és 1%-ból befolyt 104e Ft, így a vagyon másfél millió forintra nőtt. A támogatási program keretében a februári gánti edzőtábor szállásköltségeit fogják átvállalni a gyerekektől. Emellett a Gála hétvégéjén tartanak egy Forrásteremtési Konferenciát.

Az egyebek között Less Áron beszámolt arról, hogy az MTFSZ együttműködési megállapodást írt alá a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, ami rövidtávon leginkább a Junior Világbajnokság szervezéséhez fog segítséget jelenteni. Egy svájci üzletember (Christian Flechter) pedig 2018-ban közel másfélmillió forinttal kívánja támogatni a magyar utánpótlás versenyzőket.